dimecres, de març 16, 2011

MARÇ, Joan Maragall i Gorina

DEIXA ESTAR TOT AFANY E INQUIETUD
I AN EL DIUMENGE NO LI POSIS TASCA:
ÉS PECAT FER RES MÉS QUE MIRAR AL CEL
EN AQUESTA DOLÇURA DE LA TARDA.
ELVOL DEL SOL ÉS CADA JORN MÉS ALT
I VA A PONDRE'S AL CIM DE LA MUNTANYA...
[8 DE MARÇ DE 1908*]