diumenge, de febrer 06, 2005

Les oracions subordinades (1. Completives 1.2. Funcions)

A) Subjecte

1/ s'introdueixen mitjançant la conjunció copulativa subordinant que. Exemple: l'importa que ho facis bé. M'ha sorprès que l'estimi tant.

En aquesta mena d'oracions, podem anteposar-hi la construcció el fet. M'ha sorprès el fet que anés al carnaval de Sitges.

Cal dir que, tot i que en castellà és correcte de precedir aquestes oracions de l'article, en català és considerat incorrecte. Gili Gaya a Curso Superior de sintaxis española (pàg. 287) diu: "En su calidad de sustantivos -es refereix a les oracions que fan funció de subjecte- pueden (estas oraciones) llevar artículo, aunque no es indispensable: el que haya llegado el rey no es seguro; el que no saludasen pareció mal a todos; el porqué anticipo el viaje es un secreto"; en canvi, Joan Badia et alia a Llengua, 2n de BUP, d'editorial Teide (pàg 152) diu en referència al català que: "(...) no és correcte anteposar-hi (es refereix davant de les oracions subordinades en funció de subjecte) únicament l'article: m'ha sorprès extraordinàriament (el) que la gent hagi marxat.

2/ Introduïdes per l'infinitiu
Exemple: Anar a Sevilla és la màxima il·lusió de l'alumnat

Podem encapçalar aquestes oracions subordinades amb la preposició de. Exemple: No m'agrada de treballar en diumenge. En aquests casos també podem encapçalar la frase per la clàusula el fet de. M'agrada el fet de tenir contents els amics.

3/ Altres opcions
Exemples: No m'importa ser odiat/ M'agrada tenir-te al meu costat

B) Complement Directe

1/ Quan exerceixen la funció de CD presenten les estructures bàsiques, és a dir les d 'infinitiu i les introduïdes per la conjunció que:
Exemples: Es pensa que ho sap tot/ L'Ariadna vol estudiar Belles Arts.


2/ També poden ser introduïdes per si (exemple: li va preguntar si li agradaven els canelons); què (exemple: en veure-la tan bonica no va saber què dir); com (exemple: pregunteu-li com s'ha arruïnat).

És fàcil de reconèixer la funció de CD ja que podem substituir tot el fragment per un pronom neutre o per un nom:
en veure-la tan bonica no va saber la veritat// en veure-la tan bonica no ho va saber

C) Complement atributiu

Les subordinades en funció de complement atributiu poden anar introduïdes per:
1) el relatiu el que. Exemple: Trobar un bon xicot és el que més desitja
2) l'infinitiu. Exemple: La fita és pujar a primera divisió
3) que. El que vol és que l'aneu a buscar

D) Complement Indirecte

Aquesta funció només pot ser exercida per un relatiu:
Exemple: Doneu els apunts a qui us els demani// Porteu les flors a qui més goig us faci.

E) Complement preposicional

Cada verb exigeix una preposició determinada que desapareix davant de la conjunció que:

Exemples:

Penseu en tot el que us ha dit//Penseu que us ha dit que vinguéssiu d'hora

Parleu de l'encàrrec de la Rosa//Parleu que heu d'estudiar tota la tarda

Recordeu-vos de comprar la carn a la plaça// Recordeu-vos que heu de comprar la carn

E) Complement de nom, d'adverbi, d'adjectiu

Tenen la certesa de trobar el remei que busquen

Són a prop de trobar un remei a la malaltia

Estan certs de trobar un remei a la malaltia

Font: Llengua COU (Ed. Castellnou) i apunts de la UB