dissabte, d’octubre 15, 2005

EL TEXT ARGUMENTATIU

EL TEXT ARGUMENTATIU

El text argumentatiu no ens comunica una notícia sinó que ens transmet una opinió, la qual ens arriba defensada per una sèrie d'arguments que li donen suport. Aquesta mena de textos intenta convèncer-nos i acostuma a tractar algun tema poèmic, naturalment, i pretén decantar el nostre parer a favor de les opinions que l'autor hi expressa.

La seva estructura bàsica consta de tres parts:

Introducció, és la part que situa, enuncia un tema i dóna l'opinió a favor o en contra de l'emissor respecte al tema.

Motius o arguments, on s'exposen els fets. Per cada fet presentat, es desenvolupa un argument principal i d'altres de secundaris o de suport, si és el cas.

Conclusió, apartat que recull la idea principal (tesi) del qui parla a favor o en contra del tema, és la síntesi dels continguts i pot ser només argumental o també retòrica. S'expressa habitualment en l'últim paràgraf.

En el text argumentatiu l'emissor està normalment implicat en el missatge del text. Això es pot mostrar mitjançant l'ús de la primera persona.
Per introduir els diferents arguments s'usen els ordinals o altres marques d'ordre, com en primer lloc, d'una banda, per començar, d'altra banda, finalment, per acabar, etc.

Un tipus de text argumentatiu molt freqüent és el polític. El seu llenguatge és elaborat i fa servir recursos lingüístics que atreguin i convencin el receptor, com són l'ús d'un vocabulari especial i de figures retòriques. Les figures retòriques que més utilitza són les que es basen en la repetició, el contrast i la implicació del receptor.

Per expressar l'oposició podem usar: oracions introduïdes per nexes com però, sinó, tanmateix, encara que, malgrat que, etc., noms precedits de locucions com malgrat, a pesar de, tot i, etc... i verbs que pel seu significat, indiquen oposició com oposar-se, dissentir, etc.

Per expressar la causa, podem usar: oracions introduïdes per nexes causals com perquè, ja que, puix, etc, noms introduïts per locucions com amb motiu de, a causa de, gràcies a, etc., i verbs que, pel seu significat, indiquen causa com causar, fer, originar, ocasionar, etc.

Per expressar la conseqüència, podem usar: oracions introduïdes per nexes consecutius com doncs, per tant, així, etc., o noms encapçalats per locucions com en conclusió, en conseqüència,conseqüentment, etc. Abans de l'expressió consecutiva, és freqüent de posar un punt i coma. La conseqüència també es pot expressar a través d'un reforç a la primera oració (tant, tan, de manera) i el nexe que a la segona.

Entre els recursos utilitzats en el text argumentatiu, cal destacar l'ús de cometes, els guionets, les citacions i lainterrogació retòrica.

Les cometes s'usen per citar paraules textuals, fer sobresortir una paraula del text, indicar que un mot és un títol o un motiu, o donar un to especial a una paraula.

Els guionets s'usen per indicar de qui són les paraules citades, per afegir una circumstància complementària al text i per passar del to objectiu al subjectiu.

Les citacions d'autoritats són frases extretes de grans pensadors o d'entesos en la matèria que es tracta i tenen un caràcter d'afirmaciócategòrica. Molt sovint s'expressen mitjançant paradoxes, antítesis o equívocs.

La interrogació retòrica és una afirmació feta en forma de pregunta, a fi d'atreure l'interés del receptor i implicar-lo en el que s'afirma.

Per fer una contraargumentació cal analitzar el text, tenint encompte: el receptor a qui s'adreça el que argumenta, els arguments que fa servir, les premisses de què parteix, l'estructuradels arguments, el seu propòsit i les seves estratègies. A l'hora deconstruir els contraarguments, cal valorar: els caràcter icircumstàncies del receptor, els contraarguments més idonis per a les seves premisses, els possibles dubtes del contrincant, les respostes a aquests dubtes, el nostre propòsit general enrelació a aquest receptor concret i les estratègies més adequades de cara a aquest propòsit.

El text argumentatiu dins de la situació comunicativa
L'art de convèncer els altres (mitjançant textos orals o escrits) ha mogut la història de la nostra civilització. Sempre que analitzem textos de tipus argumentatiu haurem de tenir en compte la intenció de l'autor i el mètode que està emprant per conduir-nos a compartir el seu parer. Una cosa és incidir en la nostra capacitat de raonar i, en conseqüència, esgrimir arguments de tipus lògic per ajudar-nos a enriquir el nostre parer sobre un tema i dur-nos d'aquesta manera a acceptar la tesi que l'autor defensa; i una altra de molt diferent, però sovint camuflada, incidir en la nostra emotivitat, jugar amb elements molt persuasius, però de base lògica dubtosa, per menar-nos a unes conclusions que no tenen un sòlid suport racional, d'això se'n diu manipular.

Les argumentacions, com els altres tipus de textos, es poden donar en contextos comunicatius ben diferents. Tots tenim la necessitat de prendre partit per alguna idea o davant d'algun fet concret en diversos moments i situacions de la nostra vida. Quan enunciem aquesta presa de partit ajudant-nos de raons estem argumentant i, generalment, al mateix temps, intentem convéncer el nostre auditori. A continuació veurem una llista de possibles classes de textos argumentatius:

L'expressió i defensa de punts de vista en:

. Converses.
. Cartes privades i públiques.
. Novel·les.
. Obres de teatre-
. Conferències, debats, taules redones, col·loquis, etc. bé directament davant de públic, o bé a través dels mitjans de comunicació.
. Articles d'opinió en revistes i diaris.
. Editorials
. Anuncis publicitaris
. Discursos polítics
. Informes sobre temes de caràcter especialitzat que inclouen preses de decisió argumentades, per exemple: informes fets per metges sobre la conveniència de no fumar, etc.
. D'acord amb la situació comunicativa, l'emissor produirà una classe o altra de text argumentatiu.

Tots ells tindran en comú:

. L'exposició i defensa d'opinions.
. La intenció de convéncer o persuadir.
A cada classe de text correspondrà:

. Un registre lingüístic més o menys formal.
. Una determinada relació entre l'emissor i el receptor.
. Una estructura pròpia.
. Uns recursos lingüístics determinats.Els recursos lingüístics

Alguns dels principals recursos lingüístics utilitzats en les diferents classes de textos argumentatius són:

. La utilització de la ironia. De vegades alguns argumentssón reforçats per frases o expressions iròniques.

. Contar un relat. En alguns casos, quan volem convéncer algú, abans preparem el seu estat d'ànim per tal de predisposar-lo favorablement respecte d'allò que li volem exposar. Una manera d'aconseguir-ho és relatant alguns fets colpidors que es relacionen directament amb les opinions que volem defensar.

. La utilització de la repetició, és a dir, de la insistència i del bombardeig d'arguments.

. Posar de manifest determinats valors. Per exemple, quan es fa al·lusió a valors com la solidaritat i la llibertat per defensar determinades opinions a favor dels drets humans, etc.

. L'argument d'autoritat. Quan l'emissor es recolza en elsseus coneixements respecte del tema a què es refereix, o bé, en el seuestatus social.

Les qüestions retòriques
Ens referim als jocs deparaules, als recursos gràfics i al recurs que anomenem la interrogació retòrica, que consisteix a formular una pregunta de la qual no s'espera obtenir resposta i que serveix, com en el cas dels altres recursos retòrics, per centrar l'atenció i l'interés del receptor cap a allò que exposa l'emissor.
FONT: EL TEXT ARGUMENTATIU. Centre d'Autoaprenentatge de la llengua.
UNIVERSITAT JAUME I
CÀLAM I. Ed. Vicens-Vives

43 comentaris:

Anònim ha dit...

SOY DE 1 DE ESO I TENGO EXAMEN DE RECUPERACION Y...NO LO PILLO

Anònim ha dit...

moltes gràcies. Genial aportació. Curso 2n de batx i aquesta pauta didàctica m'ha servit per a molt!

salutacions

Anònim ha dit...

M'ha servit per a molt aquesta pàgina però si hi possessiu un exemple de text argumentatiu acabaria de ser perfecte l'explicació!

Unknown ha dit...

evidenment, genial aportació pel qui n'ha de fer un, com el meu cas.
Però com ha dit unaltre, una exmeple i sería perfecte!

Anònim ha dit...

Esculteu un exemple aniria de PM.

Anònim ha dit...

akesta explicació sta mol bé xrò falta un exemple d text argumentatiu!!!

Anònim ha dit...

a mi també m'ha estat útil.
gràcies:)

Anònim ha dit...

un exemple ens serviría de gran ajuda com a complement de l'explicació

Maral04 ha dit...

He utilitzat un troçet de la explicació, però grácies 4t ESO

Anònim ha dit...

A mi també m'ha servit molt això, però com ha dit algú més, també m'aniria molt millor un exemple. Gràcies :)

Anònim ha dit...

moltissimes gràciees!!!!

salutacions claudia 2n de batxillerat de girona

Anònim ha dit...

Hola:D!
Gràcies per la informació; estic
fent 4rt d'ESO i m'ha servit. Com
molts diuen, estaria molt bé amb
un exemple;D!

Anònim ha dit...

no ho entenc, haig de fer un text d'una obra de teatre en la qual la protagosnista expressa els seus sentimensts i que haig de fer expressarr si estic d'acord o desacord amb aquests sentiemnts?

Anònim ha dit...

meel pero amb un exemplee millo:)
graciis

Anònim ha dit...

Sou uns ganduls! no teniu ganes de pensar i el que us agradaria seria copiar el text argumentatiu... aquí teniu el meu text argumentatiu:
- Introducció: hi han molts joves inútils.
- Argument: no sereu res a la vida!
- Conclusió: ho us espavileu o de grans haureu de caçar mosques per menjar.

De bon rotllo, eh!

Anònim ha dit...

Moltes mercis. M'ha ajudat molt aquesta explicació per estructurar, enfocar...
En fí, que molt útil! ;)

I ara a fer-lo!

Anònim ha dit...

está bien :) ! pero falta un ejemplo como todos dicen ;) pero no es para copiarnos ehh? si no para tener una referencia y hacer otro con la misma estructura. GRÀCIES!

Anònim ha dit...

Moltes gràcies, m'ha anat de perles! Un exemple estaria bé, però busques al google i de seguida en pots trobar un, no és tan difícil. I només amb aquestes pautes es pot escriure el text perfectament i sense cap problema.

Anònim ha dit...

amb exemples, molt millor

Anònim ha dit...

una gran pauta que m'ha servit de mooolt!! 1r de batx.

Anònim ha dit...

gracies!!!!!!
em penssava que trovar informacio em seria més dificil... i vuala. Mai m'hagues imaginat que estigues tan ben explicat.
Gràcies

Anònim ha dit...

En el meu llibre de text de Llengua no hi ha tanta informació útil, així que gràcies per l'ampliació, realment molt pràctica. I no demanem exemples per copiar-nos, perquè seria massa obvi, sinó per tenir a l'abast una referència de l'estructura i del llenguatge emprat. Així que joves inútils...no gaire ;)

Anònim ha dit...

Orientació per als que demanen exemples de texts argumentatius.
Compreu-vos qualsevol diari d'informació general. La secció d'opinió d'un diari és plena de texts argumentatius: editorial, articles o columnes d'opinió, cartes dels lectors.
També podeu fer una ullada a la secció de cultura. Hi solen aparèixer un munt de crítiques (de cinema, de música, de literatura, de teatre, etc.), és a dir, texts argumentatius.

Anònim ha dit...

gracieees =)

Anònim ha dit...

ma interesseta molt aquest tema ja qué estic cursant 4rt eso i estem en aquest tema i el divendres tinc aquest exàmen

Anònim ha dit...

Gràcies, m'ha servit molt aquesta informació sobre els textos argumentatius, ja que a 3r d'ESO ens han demanat que fem un text argumentatiu, i ara ja entenc bé els que he de fer!

Anònim ha dit...

A mi em demanen que d'un text faci el tema, la tesi, la síntesi i la conclusió. Però el tema i la tesi no és el mateix? i la síntesi com és fa? gracies

Anònim ha dit...

hi ha exemples de textos argumentatius???

Anònim ha dit...

VIVA ESPAÑA VIVA EL REY VIVA EL ORDEN Y LA LEY.

Me enterao ya de lo que tengo que hacer pa catalan. Un saludo pa mi gente jajajajajajjajaa

Anònim ha dit...

Aquesta página m'ha servit de molt. Però m'agradaria demanar si sería possible que es publiqués un text argumentatiu per poder fer un comentari de text de nivell de primer de batxillerat.

Moltes gràcies! :)

Anònim ha dit...

Està molt ben feta la explicació, però hi falta un exemple d'un text argumentatiu de qualsevol tema. Moltes gràcies per la seva ajuda.

Anònim ha dit...

un molt bon comentari sobre el text argumentatiu, felicitats!

alumnes de 4rt d'ESO

Rocío ha dit...

Genial explicació! Em feia falta..! Moltes gràcies! Prova d'Accès a Grau Superior!

Anònim ha dit...

la explicación está muy bien y lo he entendido todo pero me falta un ejemplo para poder reflejarme en algo.


gracies de totes formes!! :)

Anònim ha dit...

a per cert segon de BAT!! :)

Carlos17xD ha dit...

trobo que l'explicació teòrica està molt ben elaborada, però ens podríeu aportar una pagina web d'on treure un exemple de text argumentatiu ? Moltes gràcies !!


Felicitats per la pàgina ;)

miquel àngel ha dit...

Un text argumnetatiu, ara que som en època de preeleccions, el pots trobar en qualsevol programa d'un partit polític. Ells exposen els "arguments" pels quals cal que els votem. També ens podria servir com a argumentari aquella persona que defensa una tesi, o l'advocat que en un judici s'escarrassa per demostrar la innocència d'un acusat.

miquel àngel ha dit...

Aquest és un exemple de text argumentatiu:
EXEMPLE DE TEXT ARGUMENTATIU
EN CONTRA DE L'US D'ORDINADORS PORTÀTILS A L'AULA.

Actualment, l'apartat d'ensenyament ha incorporat una nova eina als col·legis de Catalunya substituint els llibres convencionals per ordinadors portàtils. No obstant això, alguns col·legis han optat per rebutjar aquesta incorporació i seguir amb els mètodes tradicionals.

Aquesta incorporació d'ordinadors portàtils a les aules sembla, d'entrada, una innovació de l'ensenyament però en realitat, volen substituir els llibres convencionals per una nova tecnologia que no ens beneficiarà, sinó ben al contrari. Per una altra banda, nombrosos especialistes afirmen que estar massa temps davant la pantalla de l'ordinador pot causar problemes de vista i malts de cap constants.
A més a més, si s'aplica aquesta tecnologia es començarà a perdre l'escritura a mà i amb l'existència de correctors l'alumne no s'esforçarà a apendre a escriure correctament. Per últim, dir que estudiar davant un ordinador provoca una falta de concentració i pot resultar complicat i incòmode.

Així doncs, arribem a la conclusió que no és una bona opció incorporar aquests ordinadors a l'hora d'aprendre.

CARLA BUENO JOVÉ

Està extret de
http://escritaoms.blogspot.com.es/2011/05/exemple-de-text-argumentatiu.html

Anònim ha dit...

falta el exemple del text
NOTA: 3,2 perke soc bo pero suspes

profe inspector 17 ha dit...

falta el exemple
NOTA: 3,8 mala ment
pero bon contingut i estructura

Anònim ha dit...

Aquí us deixo un exemple.
És un 8,5 de 2n de batxillerat, espero que us sigui útil. Visca la terra.

Darrerament hem pogut percebre l'increment dels atacs sobre el col·lectiu dels fumadors. Deixant de banda el debat sobre els efectes negatius que comporta aquest habit, -que s'ens dubte existeixen- crec que seria interessant centrar-nos en l'ofensiva encarrilada des de diversos òrgans estatals en contra d'aquest col·lectiu.

Des de la Unió Europea es va acceptar per decret anunciar el perjudicis del tabac als seus consumidors en els paquets de cigarretes. Aquesta decisió (molt polèmica per la seva poca efectivitat) es va reformular a cada un dels vint-i-set estats que integren a dia d'avui la Unió. A l'Estat espanyol per exemple, l'any 2011 es va decidir acompanyar els missatges d'advertència d'una imatge on també s'hi poden observar els perjudicis del tabac. La reformulació de la llei no d'atura aquí, ja que fa pocs mesos es va acceptar ampliar aquestes imatges dels paquets de tabac. Les estadístiques ens mostren però, que el consum de tabac no ha disminuït, ans al contrari, ha augmentat dos punts i mig. Els interessos governamentals darrere d'aquestes mesures són molt evidents. La mala imatges que s'endú últimament la classe política obliga a prendre mesures per fer una rentada de cara i adoptar posicionament que puguin afavorir a certs col·lectius, en aquest cas els no-fumadors. Abans de decidir implantar aquesta mesura, els dirigents eren plenament conscients de la seva nefasta eficiència. Les persones fumadores coneixen els riscos que corren si continuen fumant, però una advertència en un paquet de tabac no farà que ho deixin de fer. Per tant, aquesta mesura no genera cap controvèrsia dins d'aquest col·lectiu. En canvi, per la majoria de les persones no-fumadores, aquesta mesura és vista amb certa simpatia. També val a dir que imprimir aquestes imatges sobre els paquets de cigarretes suposa invertir més diners en aquest sector, i és per això que els impostos sobre aquests productes també augmenten. Com sempre, els desafavorits tornen a ser els col·lectiu vulnerables de la societat. La gran majoria de fumadors són mileuristes, que tal i com demostren diversos estudis, es veuen alienats pel seu ritme de vida, i el tabac els tranquil·litza.

Per concloure, la idea que ens queda d'aquesta reflexió és que els missatges antitabac són una eina arbitrària i partidista que no miren cap al bé comú, sinó cap a la retòrica que utilitza la classe política d'aquest país per tal de perpetuar-se a la seva situació benestant.

Anònim ha dit...

Esta molt be! Pero un exemple aniria millor! SORT A LES RECUS!!

Anònim ha dit...

falta un exemple i son molt importants