diumenge, de desembre 18, 2011

JAUME ROIGJacme Roig apareix documentat devers l'any 1434 amb el títol de "mestre" i en funcions d'examinador de metges de València, funcions en les quals és atestat moltes vegades més. Des del 1443 consta casat amb Isabel Pellisser, que ja era morta el 1455. Roig fou administrador del famós hospital d'en Clapers del 1450 al 1462. Fou metge de la reina Maria de Castella, muller d'Alfons IV, almenys des del 1456 al juny de 1458. Jaume Roig morí a Benimamet d'un atac de feridura el primer d'abril de 1478.

Al concurs literari convocat a València l11 de febrer de 1474 Jaume Roig hi concorregué amb una poesia en "lahor de la Verge Maria", de sis estrofes de vuit decasíl·labs seguides de tornada i endreça, que fou publicada, com les altres del mateix certamen, al famós incunable Les trobes en lahors de la Verge Maria, imprès a València el mateix any.

El llibre intitulat Spill (o sia "mirall"), compost de 16359 brevíssims versos, es conserva en un manuscrit de la Biblioteca Vaticana sense nom d'autor. Al segle XVI fou objecte de tres edicions, la primera de les quals, impresa a València el 1531, porta el títol de Libre de consells fet per lo magnífich mestre Jaume Roig, atribució que és mantinguda en totes les posteriors.
(Font: M. de Riquer - A. Comas HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA, Volum 3r. pàgs 213 i 215)