diumenge, d’octubre 28, 2012

Moviments socials d'Escòcia, Flandes, Catalunya i Euskal Herria presentaran una iniciativa conjunta a la Comissió Europea per l’exercici del dret d’autodeterminació ‘European Partnership for Independence’ (EPI), l’aliança Europea dels moviments socials de Flandes, Escòcia, Catalunya i Euskal Herria, la presentaran aquest novembre (DIRECTE.CAT 28-10-2012)

Una Iniciativa Ciutadana Europea que serà presentada a la Comissió Europea per recollir l’opinió dels ciutadans Europeus sobre el legítim exercici del Dret Universal d'Autodeterminació dins el territori Europeu. La formulació del text de la iniciativa és en mans d’experts jurídics internacionals de les diferents nacions que s’apleguen dins l’aliança EPI. La petició és farà mitjançant la ‘International Comission of European Citizens’(ICEC) creada per sumar totes aquelles organitzacions, institucions i/o individus que vetllen per la Democràcia, entesa aquesta, no com una entelèquia retòrica, sinó com l’exercici dels Drets col·lectius dels Pobles i els seus ciutadans. Així, i juntament amb representants socials d’altres estats Europeus, EPI promou un pol de força ciutadana a nivell Europeu que coordinadament (ICEC) expressi la seva determinació en la defensa de l’aplicació en tot el territori Europeu, (sense excepció ni condicionants estructurals) dels principis deLlibertat, Justícia, Igualtat i Pau sobre els que es va crear la Unió Europea i que, gràcies a la seva constant defensa, ha estat recentment guardonada amb el premi Nobel de la Pau 2012. Amb aquesta presentació, ICEC comença una campanya a nivell Europeu i mundial en suport de totes les llibertats assolides per una Europa que ha sabut bescanviar les ‘bales pels vots’, la guerra i les amenaces militars per la democràcia i el diàleg internacional efectiu. Una campanya diplomàtica que compaginarà accions populars amb accions acadèmiques i polítiques, encoratjant els diferents estaments de l’Europa del s.XXI a lluitar per continuar essent un veritable referent mundial de la defensa dels Drets Humans, fora però sobretot dins tot el seu propi territori Europeu. Un territori que recordem, ha estat la bressola de la democràcia i l’origen de la vida parlamentària però on encara avui democràcies deficitàries internes poden fer-li minvar aquest reconeixement mundial. Jean Monnet, pare de la Unió Europea deia que aquesta havia de ser ‘No la unió dels Estats sinó de les persones’, i és amb aquesta concepció d’unitat de base que la ‘Comissió Internacional de Ciutadans Europeus’ es presentarà a la Comissió Europea, perquè la opinió dels ciutadans Europeus sobre les nacions Europees i els seus inherents drets universals pugui ser recollida i escoltada.